Hur kontrolleras besprutningsmedel på frukten?

Detta är ett oerhört viktigt område för oss och vi gör mycket på många fronter samtidigt. Vi har personlig dialog med lokala odlare vi köper råvaror från och använder avtal som bland andra EU och globala branschorganisationer tagit fram. Där regleras övergripande vilka krav vi ställer för att överhuvudtaget få lov att leverera frukt till oss. Så här kan du som köper Brämhults produkter känna dig trygg med ditt val.
Här är några exempel på de aktiviteter vi gör löpande:
  • Vi skriver årligen avtal med våra leverantörer kring kvalitet samt vilka besprutningsmedel som är tillåtna och maximal tillåten mängd (enligt EU direktiv). 
  • Vår fruktinköpare gör ett antal gånger per år extern provtagning på frukten för att säkerställa att frukten inte har några otillåtna besprutningsmedel. 
  • För säkerhets skull gör vi även mätningar på besprutningsrester i juicen flera gånger per år och har aldrig haft några problem med höga nivåer. 
Ett besprutningsmedel som debatterats kraftigt under senare tid är klorpyrifos. Läs mer här 
Detta ämne används för att bekämpa insekter i många olika grödor och är som växtskyddsmedel inte tillåtet i Sverige, eftersom det inte anses vara tillräckligt säkert. Det är nu uppe på förslag att även förbjuda detta ämne i hela EU.
Vi har nolltolerans av klorpyrifos vid inköp av färsk frukt för Brämhults produkter. Vi kräver löpande in analyser kring besprutningsmedel för all frukt & grönt för att säkerställa att vi inte får in frukt med rester av otillåtna medel i vår slutprodukt.
Brämhults

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.